top of page

over

ons

grapes
De Wijnstok,
De Wijnbouwer en de ranken

Zoals u heeft kunnen lezen heet onze gemeente De Wijnrank.

U zult zich waarschijnlijk afvragen waar deze naam vandaan komt.

Johannes 15:1-5

Ik ben de echte wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.

De ranken aan Mij die geen vrucht dragen, kapt Hij weg.

De ranken die wel vrucht dragen, snoeit Hij om er nog meer vruchten aan te laten komen.

U bent zuiver door het woord dat Ik tot u gesproken heb.

Blijf dicht bij Mij, dan blijf Ik in u.

Net zoals een rank alleen maar kan vrucht dragen als zij in de wijnstok blijft,

kunt ook u alleen maar vruchtbaar leven als u in Mij blijft.

Ik ben de wijnstok en u bent de ranken.

Als u dicht bij Mij blijft en Ik blijf in u, brengt u veel vrucht voort.

Want zonder Mij kunt u niets doen.

Deze tekst gaat over het feit dat wij als christenen (de ranken) in Jezus (de Wijnstok) geënt moeten staan.

 

Jezus is hier de wijnstok die de ranken draagt. Wij, als rank, moeten op onze beurt dan ook vrucht dragen.

Wij kunnen als christenen echter enkel en alleen vrucht dragen als wij één geheel met Jezus vormen.

Zonder Jezus kunnen wij niets doen!

Zo willen wij een kerk zijn, waarin wij:

  • God willen aanbidden met ons leven : het Grote Gebod (Mattheus 22:37)

 

'Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.'

  • Zijn liefde willen geven aan elkaar : het Nieuwe Gebod (Johannes 13:34)

 

'dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.'

  • Zijn liefde willen geven aan de wereld : de Grote Opdracht (Mattheus 28:19)

'Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.'

bottom of page