laatste 

nieuws

prikbord

CORONA REGELING ZONDAGSDIENSTEN

Geliefde Broeders & Zusters,

Als bestuur hebben wij overpeinst hoe wij dienen om te gaan met het nieuwe Corona-beleid.

Maar voordat we deze met u allen delen willen wij aan jullie laten weten dat wij het ook betreuren dat wij onze uitzonderingspositie als kerk hebben verloren.

Het beleid is dat er maximaal 30 bezoekers samen mogen komen per dienst, dit aantal is exclusief medewerkers.

Nieuwe zondagsdienst regeling

Onze kerk heeft meer dan 30 bezoekers.


Om dit beleid jegens Corona na te kunnen leven organiseren we daarom twee diensten per zondag zodat niemand een bijeenkomst hoeft te missen.

De eerste dienst is van 10:30 tot 11:30 en de tweede dienst van 12:00 tot 13:00.

We vragen uitdrukkelijk aan de ‘opruimers’ om de tweede dienst bij te wonen, zodat er voldoende werkers zijn om op te ruimen.

De bezoekers van de eerste dienst vragen we om uiterlijk 11:45 het gebouw te verlaten, de bezoekers van de tweede dienst vragen we om niet eerder dan 11:55 het gebouw binnen te komen.

Daarentegen vragen wij de tieners, kinderen en hun (groot)ouders de eerste dienst bij te wonen.

Op deze wijze hopen wij een ieder tegemoet te komen.

Om goed in te kunnen schatten of we wel of geen 2 diensten organiseren vragen wij iedereen zich aan te melden, zowel voor de 1ste als de 2de dienst.

 

Wanneer we op niet meer dan 30 bezoekers in totaal uitkomen zal de 2de dienst gecanceld worden. Uiteraard worden degene die zich ingeschreven hadden voor de 2de dienst op tijd op de hoogte gesteld.

 

Voor een goede administratie vragen wij u dit via John te doen via whatsapp, uiterlijk zaterdag tot 16.00 uur.

En anders via mail waar U zich tot uiterlijk vrijdag 12 uur kunt aanmelden.

In het gebouw geldt een mondkapjes-plicht. Wat inhoudt dat u een mondkapje draagt bij binnenkomst en deze niet eerder afzet totdat u op uw zitplaats zit. Na de preek, dus bij het verlaten van uw zitplaats, doet u uw mondkapje weer op.


Het staat u uiteraard vrij om na de dienst bij te praten. Maar daarbij vragen wij u om dit buiten te doen, evenals de koffie of thee aldaar te nuttigen.


Evenzo de bekende regels op te volgen: 1,5 meter afstand, geen handen schudden, geen knuffels en bij binnenkomst uw handen te desinfecteren.

Om dit in goede banen te leiden is opgeven voor de eerste dienst van groot belang.

Een ieder die zich niet opgeeft bezoekt automatisch de tweede dienst.

Opgeven voor de eerste dienst kan bij broeder John van Haarlem door via whatsapp een berichtje te sturen of via ons contactformulier op onze website.

Corona maatregelen Pinkstergemeente De Wijnrank

De “R” maanden zijn er ook weer en dat betekend kou, binnenshuis activiteiten en griepkiemen.

In deze corona pandemie willen wij extra voorzichtig te werk gaan.

De gezondheid van een ieder is uiterst belangrijk en willen wij daarom ervoor zorgen dat een ieder goed beschermd is in de kerk.

Als gevolg daarvan handhaven wij de volgende maatregelen:

1. Anderhalve meter afstand houden, tijdens koffiepauze en bidstond.
2. Handen wassen.
3. Geen handen schudden, niet knuffelen en niet zingen.
4. Indien u zich niet goed voelt, blijf dan thuis.
5. Gebruik bij binnenkomst de desinfecterende handgel.
6. Dranken en hapjes zullen geserveerd worden door helpers.
7. De namen van de bezoekers worden in een lijst geregistreerd zoals opgelegd door de overheid ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.
8. Plaatsen bij het binnenkomen worden toegewezen aan de hand van de familiale bubbel.

9. Mondkapjes zijn verplicht

Na iedere zondag gaan wij als bestuur evalueren waar er aanpassingen doorgevoerd dienen te worden. Daarom wordt inbreng van jullie zijde gevraagd, goede ideeën die bijdragen aan een collectieve positieve oplossing zijn daarom zeer welkom.

Naast dit alles vragen wij een ieder, ondanks de mogelijke verschillen in zienswijze, bij te dragen aan “verbinden”.

Ook dit beleid heeft niet onze voorkeur, het schoolbeleid, het RIVM en de Rijksoverheid dwingen ons hiertoe om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van verdere verspreiding van COVID-19.

We vragen om begrip, medewerking, bemoediging en verdraagzaamheid.

Onderstaande Bijbelteksten roepen ons op om dit ook toe te passen:

1 Tessalonicenzen 5:10-11
Hij stierf voor ons, zodat wij, of wij nu wakker zijn of slapen, samen met Hem kunnen leven. Moedig elkaar daarom aan en bouw elkaar op, net zoals u in feite doet.

Hebreeën 10:24-25
En laten wij overwegen, hoe wij elkaar kunnen aansporen tot liefde en goede daden, het samenkomen niet opgeven, zoals sommigen dat gewend zijn te doen, maar laten wij elkaar aanmoedigen - en des te meer, naarmate u de dag ziet naderen.

Romeinen 8: 38-39
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood noch leven, noch engelen noch demonen, noch het heden noch de toekomst, noch enige machten, noch hoogte noch diepte, noch iets anders in de hele schepping, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus onze Heer is.

Zo ook, wil ik u op het hart drukken, wanneer u vragen of ideeën heeft deze via het contactformulier op onze website door te geven.

Zoals al eerder geschreven en vaker ook gezegd, dit is geen natuurlijke omgang met elkaar.

Er bewust van zijn zal ons niet altijd gemakkelijk afgaan.


Daarom vragen wij een ieder elkaar in liefde te bemoedigen, wanneer nodig, om elkaar te helpen en te herinneringen aan dit beleid.


Wij hopen u allen zondag weer te ontmoeten.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Gods rijkelijke zegen en tot zondag!

Pinkstergemeente De Wijnrank

Contact

We zien er enorm naar uit om u te mogen ontmoeten. Bij verdere vragen of inlichtingen:

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google-Drive-icon
  • Twitter Social Icon

Postadres

© 2016 Pinkstergemeente De Wijnrank

Barietdijk 148
4706 DC Roosendaal

Nederland

Telefoon : 0031 (0) 165 – 751883

pinkstergemeentedewijnrank@outlook.com

Samenkomst adres

 

JTC Gebouw

Burgemeester Schneiderlaan 2

4706 EZ Roosendaal

Nederland