bidstonden

Gebed is de kracht en het fundament van de kerk en de christen.

Het doel van het gebedsteam is om actief aan te moedigen en gebed te bevorderen in het leven van de kerk door het volgen van Gods richtlijn.

 

Het is door het gebed dat we rechtstreeks spreken tot God, en dit kan namens onszelf, of voor rekening van anderen (Fillipenzen 4:6).

Gods Woord draagt ons ook op om onder alle omstandingheden vasthoudend te bidden (Efeziërs 6:18), want geen zonde is te groot voor Gods vergiffenis en geen probleem is  te klein voor Hem.

De bidstond wordt gehouden op het volgend adres:


Jan Tinbergen College

Azaleastraat 1

4702 BN Roosendaal

Iedere  woendagavond vanaf 19:30 uur.

Contact

We zien er enorm naar uit om u te mogen ontmoeten. Bij verdere vragen of inlichtingen

© 2016 Pinkstergemeente De Wijnrank 

Barietdijk 148
4706 DC Roosendaal

Nederland

Telefoon : 0031 (0) 165 – 751883

pinkstergemeentedewijnrank@outlook.com