BIDSTONDEN

bidstond

Gebed is de kracht en het fundament van de kerk en de christen.

Het doel van het gebedsteam is om actief aan te moedigen en gebed te bevorderen in het leven van de kerk door het volgen van Gods richtlijn.

 

Het is door het gebed dat we rechtstreeks spreken tot God, en dit kan namens onszelf, of voor rekening van anderen (Fillipenzen 4:6).

Gods Woord draagt ons ook op om onder alle omstandingheden vasthoudend te bidden (Efeziërs 6:18), want geen zonde is te groot voor Gods vergiffenis en geen probleem is  te klein voor Hem.

De bidstond wordt gehouden op het volgend adres:

JTC Gebouw

Burgemeester Schneiderlaan 2

4706 EZ Roosendaal

Nederland

Iedere  woendagavond vanaf 19:30 uur.

Contact

We zien er enorm naar uit om u te mogen ontmoeten. Bij verdere vragen of inlichtingen:

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google-Drive-icon
  • Twitter Social Icon

Postadres

© 2016 Pinkstergemeente De Wijnrank

Barietdijk 148
4706 DC Roosendaal

Nederland

Telefoon : 0031 (0) 165 – 751883

pinkstergemeentedewijnrank@outlook.com

Samenkomst adres

 

JTC Gebouw

Burgemeester Schneiderlaan 2

4706 EZ Roosendaal

Nederland