top of page

BIDSTONDEN

bidstond

Gebed is de kracht en het fundament van de kerk en de christen.

Het doel van het gebedsteam is om actief aan te moedigen en gebed te bevorderen in het leven van de kerk door het volgen van Gods richtlijn.

 

Het is door het gebed dat we rechtstreeks spreken tot God, en dit kan namens onszelf, of voor rekening van anderen (Fillipenzen 4:6).

Gods Woord draagt ons ook op om onder alle omstandingheden vasthoudend te bidden (Efeziërs 6:18), want geen zonde is te groot voor Gods vergiffenis en geen probleem is  te klein voor Hem.

De bidstond wordt gehouden op het volgend adres:

JTC Gebouw

Burgemeester Schneiderlaan 2

4706 EZ Roosendaal

Nederland

Iedere  woendagavond vanaf 19:30 uur.

Het parkeerterrein en de ingang is te bereiken via de Commandobaan.

Voor een volledige routebeschrijving, klik hier.

bottom of page