• Pinkstergemeente De Wijnrank

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen ...


Toen ik wakker werd en op de klok keek was half vijf in de ochtend. Vaak komen er dan razendsnel allerlei gedachten op mij af van alles wat er die dag nog moet gebeuren, wat ik moet doen en andere zaken in de wereld en in mijn leven die mij bezig houden.

Ik probeerde nog om nog even te slapen maar zonder succes.

Een van mijn eerste gedachten die ochtend was Jezus en op het zelfde moment sprak Hij tegen mij en zei: 'Pak je Bijbel'.

Nu had ik daar eigenlijk helemaal niet zoveel zin in en ik was nog maar half wakker en moe.

Wat wilt u dan dat ik lees Heer, vroeg ik Hem.

Ga naar naar Mattheus hoofdstuk 3, antwoordde Hij.

Nu ligt er op mijn nachtkastje de NIV (een Engelse Bijbel). Ik sloeg dus met een zucht Mattheus hoofdstuk 3 open en mijn oog viel meteen op de Titel van dat hoofdstuk: John the Babtist prepares the way.

Ik kreeg in een keer verschillende gedachten en teksten in mij op die als een puzzel in elkaar vielen toen ik die titel las.

Nu meestal betekent dit als Hij zo tot mij praat dat Hij mij iets wil duidelijk maken wat ik eigenlijk liever niet wil horen. In dit geval was dat eigenlijk helemaal niets anders.

Wat zegt Mattheus 3 over Johannes de Dooper?

'..hij predikte in de woestijn van Judea, en zeide: Bekeert u, want het Koningkrijk der hemelen is nabijgekomen.'

'De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.'

Toen zei Jezus tegen mij dat die bediening ook de bediening en de taak is die de Christenen opgelegt hebben gekregen 'Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes ...' (Mattheus 28:18).

Hoewel Johannes zowel als zinnebeeld van, en voorbeeld voor, de Christenen gezien kan worden betreft onze taak in deze wereld. Namelijk het verkondigen van Jezus is hoe de komst van Jezus zal zijn het enige verschil tussen Johannes en ons.

In de tijd van Johannes rijdend op ezel, als vredevorst, bij ons rijdend op een wit paard (Openbaring 19:11) om oorlog te voeren tegen hen die Hem verworpen hebben want de tijd is nabij.

Johannes droeg een kleed van kameelhaar en een lederen gordel, leefde in de woestijn en at sprinkhanen en wilde honing.

Geen man met aanzien, grote rijkdom en uiterlijk vertoon.

En toch trok hij de mensen aan want 'Toen liep Jerusalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek tot hem uit' en lieten zich dopen.

De manier waarop Johannes leefde was die van de grootste eenvoud. Geen bling bling. Geen show. Geen mooie woorden en geen mooie kleren.

Hij richtte zich niet op het aardse, de dingen van deze wereld, maar hij leefde al in het Koninkrijk dat hijzelf verkondigde, namelijk dat van Jezus.

Onze taak is niet het vergaren van rijkdom op deze wereld maar op het verkondigen van Jezus.

Wat zagen de mensen toen ze naar Johannes keken?

Ze werden bewogen door zijn woorden en lieten zich dopen onder belijdenis van van hun zonden.

Wat zien de mensen als ze naar ons kijken?

Kunnen ze zeggen dat als ons gezien hebben dat ze ook Jezus gezien hebben?

Onze houding is meestal de enigste Bijbel die de meeste mensen ooit zullen lezen en en uiteindelijk zeggen daden meer dan woorden en kunnen ze Jezus daarin bij ons terug vinden?

Nu ga ik eerlijk zeggen dat ik dit het moeilijkste vind aan Christen zijn.

Het verkondigen van Jezus.

Hoe doe je zoiets? Jezus leven naar andere mensen toe?

Here Jezus, wees mij genadig en leer mij om U te leven en te verkondigen naar andere mensen toe. Open deuren waar ik ga Here waardoor ik dit kan doen.

Ik dank u daarvoor Here. Amen.

(PH)

#Evangelisatie

14 keer bekeken
Contact

We zien er enorm naar uit om u te mogen ontmoeten. Bij verdere vragen of inlichtingen:

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google-Drive-icon
  • Twitter Social Icon

Postadres

© 2016 Pinkstergemeente De Wijnrank

Barietdijk 148
4706 DC Roosendaal

Nederland

Telefoon : 0031 (0) 165 – 751883

pinkstergemeentedewijnrank@outlook.com

Samenkomst adres

 

JTC Gebouw

Burgemeester Schneiderlaan 2

4706 EZ Roosendaal

Nederland